Menu

De Prins

Prins Dick I


Proklamasie


Regerent ónger ’t motto "Same Draan", 69ste Prins van de Zjwamer Hopsjlokkers. Gebaore in Zjwame op 5 fibberwarie 1980 es zoon van Sef en Tini Evers, en es breurke van Stan. Partner van Nanda, det zien roots haet in ’t Belhamelriek. Greutse pap van dochter Sem, det net zónne grote vastelaovesgek is es ich en ’t dus neet van eine vraemde haet. Mien prinselik pelies gelaege is op Ryterveld 21, óm de hook biej mam. Ich noe al inkele jaore biej de pliesie in ’t sjtedje van lol en plezeer wèrk, wo ich mich veural bezig haaj mit de jeug oppe sjole in ’t sentrum van Vènlo. In mienne vrieje tied ich gaer gaas gaef op mienne moter of in mienne boot en ouch mit vastelaovindj in de hoogste gank zal gaon. Det ich vanaaf de oprichting biej "Joekskepel Kiek Mer" bön, womit ich Zjwame gaer van vastelaovesmeziek veurzeen same mit mien adjudante Mark Hermans en Mark Adriaans. D’r den ouch greuts op bön det veur in 2017 ’t LKZH höbbe gewónne. Ich aspirant lid bön van de sjtichting "Vrunj van de Gerdienevaegers", dao ouch nag sjteeds Prins bön, mer gèn idee höb wanneer ich dao presies mót aaftraeje. Daodoor ich ouch al get ervaring höb mit veurop loupe. Mich es akteur biej de Zjwamer Revu nieks te gek is, mer ich ’t mit de vastelaovindj netjes zal haje en neet oet de kleijer zal gaon. Ich ouch mien adjudante zal sjpare en neet mit de sjmik dreuverhaer zal gaon. Det ich altied van de pertiej bön gewaes op Breudje Bal, neet vèttig bön van sjaele zeiver en d’r vanoet gaon det mit de vastelaovindj de neudige sjtómme kal gedaon zal waere. Ich ’t motto "Same Draan" höb bedach, mer neet väöl miense weite det ’t van mich aaf kump. Det ich mit dees daag ’t blauw gaer inruul taenge de kleure rood en greun en mich vólledig zal gaon inzitte veur de Zjwamer Vastelaovindj.

Verordonnere en make bekènd:

 1. Det ich haop det veur dit jaor weer eine normale vastelaovindj kènne viere en ónger ’t motto "Same Draan" ein tendje ekstra gaas moge gaeve.
 2. Det ich ’t mich mekkelik gemaak höb door twee adjudante mit dezelfde naam te keze en haop det in eder geval eine van de twee kump es ich get neudig höb.
 3. Det ich biej ein klein vergriep door de vingers zal kieke, mer knoterende en neutelikke miense heel gaer oppe bón sjlinger.
 4. Det Ruiverse windj sjtar en kaad is en deze mich gelökkig weer truuk nao mien eige Gekke- en Meulelandj haet geblaoze wo ich toch ’t leefste de vastelaovindj vier.
 5. Det mien adjudante en ich de träöte efkes links laote ligke, mer óngetwiefeld gaon sjuve, trèkke, blaoze en kleppe mit deze vastelaovindj.
 6. Det ich haop det gans Zjwame genóg enerzjie krieg van de vastelaovindj, zodet ’t op eder fees door ’t plefóng kèn gaon.
 7. Det ich es leefhöbber van rockmeziek gaer nao Pinkpop gaon, mer ouch los kèn gaon op vastelaovesmeziek en eine polonaise zeker neet oet de waeg zal gaon.
 8. Det ich Zjwame es de derde Prins oet de femielie Evers veur moog gaon, wo-oet waal bliek det ’t vastelaovesblood in dees femielie door de aore sjtruimp.
 9. Det ich mit mien eige Erpelke in hoes good weit wie de Zjwamer jeug door drejt.
 10. Det ich es aspirant lid van de sjtichting vrunj van de gerdienevaeger de kónfetti en sjlingers in de gerdiene zal laote hange mit die daag en pas gaon vaege mit asgoonsdig.
 11. Det de Vastelaovindj 2023 offesjeel op 19 fibberwarie begint, det ich haop uch allemaol taenge te kómme mit die daag en uch biej deze heel gaer eine sjentjig sjone Vastelaovindj 2023 in ós eige Zjwame wins.

Aldus opgemaak door de sikkertaris van de Hopsjlokkers, Rick Beulen, op 17 november 2022 op klaorleechte daag, biej ein lekker teske koffie en ónger ’t toezeend oug van huundje Charlie dae lever de angere kantj op keek.

LAOT GAON DAE WAGE EN VEUR GAON SAME DRAAN !!


Z.D.H. PRINS DICK I