Menu

Aktiviteite

Optoch


Sjrief uch noe hiej-ónger in veur de Zjwamer Optoch 2024 - Op vólle toere! Es 't insjrieve is gelök, krieg geur ein bevestiging per mail.

LÈT OP!! Zeet geur dae mail neet in de inbox, kiek den efkes of d'r in de spam folder is belandj.

De optoch 2023 sjtart op vastelaovesmaondjig óm 13.30 oer oppe Hertogdom Gelresingel. Deilnummers kónne zich óm 13.00 oer opsjtèlle.
De route: Hert.Gelresingel - Meulewaeg - Bossjtraot - Riekswaeg Nrd. - Neersjtraot - Hoogsjtraot - Mertsjtraot - Mert - Bröksjtraot - Kroppesjtraot - Sjlabberskamp - Wilhelminalaan - Jullianasjtraot - Bröksjtraot en de optoch waert oppe Mert óntbónje, wo-nao de priesoetreiking oppe Mert zal zin.

Veur wille de deilnummers mit eine wage dringend verzeuke óm, biej aankóms oppe Mert, dees zo sjnel meugelik te verlaote en de Mert vriej te haje. Dit inverbandj mit de verkeersveiligheid. Lèt hiejbiej op de aanwiezinge van de plisie, verkeersregeleers en/of ZOK leje!! De Mertsjtraot zal ouch vriej mótte blieve es kalimiteite route!!
Verder wille veur alle miense die aan de optochroute wone wille verzeuke häöre auto tiedelik neet oppe sjtraot te wille parkere, dit óm de optoch eine vrieje doorgank te beje en de kans op óngelökke te verkleine.

Höb geur vraoge? Num den kóntak mit ós op via optocht@hopsjlokkers.nl.

't Zjwamer Optoch Kómmitee
-ZOK-

(*) Door dit vekske aan te vinke gaot geur akkoord mit ’t reglement

Kuulköpkes Verkoup


Nao ’t oetrope van de Prins versjient ouch weer ós vereinigingsblaad ’t Kuulköpke. Vanaaf de waek van 15 jannewarie kómme veur langs de deure in Zjwame, Boekoel en Asselt óm dit 80 pagina tèllende "glossy magazine" te verkoupe. Es geur toevallig neet toes zit es veur biej uch aanbelle, den is ’t vanaaf goonsdig 31 jannewarie ouch meugelik óm ’t Kuulköpke te koupe biej bookhanjel Van Heijster of bekkeriej Schreurs.

’t Kuulköpke kos € 4,00 per sjtök. Sjtèl det geur gèn (klein)geldj in hoes höb, den is ’t ouch meugelik óm mit ein QR-kode te betale. Dees sjteit oppe achterkantj en kènt geur skenne mit eine QR-skenner of mit de kamera van eine (modernere) tillefoon. Daonao betaalt geur mit ugge bankiere-app en krieg geur ein bevestiging op ’t sjerm te zeen. Es geur op dees meneer betaalt, den kos ’t Kuulköpke € 4,25 (vanwaege € 0,25 transaksiekoste).

Tensjlotte zin veur altied op zeuk nao sjoon verhaole of foto’s veur in ’t Kuulköpke. Egaal of ’t nag 11 maondj doert veurdet ’t vastelaovindj is, es uch get invèlt, meel t nao kuulkopke@hopsjlokkers.nl. Waem wèt sjteit ug biejdrage de volgende keer in ’t Kuulköpke. Ouch es geur intresse höb óm te advertere, kènt geur geur det via ’t meeladres kènbaar make.