Menu

Akteweel

Nuutjs


Peter Trepels Erelid

 

09 julie 2022

Tiedes de jaorvergadering op 8 julie is Peter ’Peer’ Trepels benump toet erelid van De Hopsjlokkers. Peter haet vanaaf 1994 de besjtuursfunksie van sikkertaris mit vólle euvergave vervöld. Nao 28 jaor haet d’ besjlaote det ’t good gewaes is en haet d’r ’t sjtekske euvergedrage. Naeve zien funksie es sikkertaris is Peter ein van de kertrèkkers van de Zjwamer Liedjesaovindj. Ouch is d’r dök tösse de sjlingers en blónne te vinje es lid van de versierkemissie, wobiej neet altied allein de zaal versierd waert. Raeje genóg óm ’m daoveur in ’t zunke te zitte. Veur bedanke Peter veur al ziene inzit en veur haope nag lang van zien kwaliteite en ziene humor te moge genete!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Kuulköpke 2022 - Thijs en Wilma

 

25 fibberwarie 2022

Deil 3 van ós digitale Kuulköpke. Ein sjoon sjtök euver Thijs en Wilma die vanaaf begin dit jaor 't sjtekske höbbe euvergegaeve. Thijs en Wilma, bedank veur al die sjoon jaore! Veur zeen ós, mer den same aan de veurkantj van 't buuffet.

Klik hiej óm ’t sjtök te laeze

Kuulköpke 2022 - In herinnering aan...

 

15 fibberwarie 2022

Deil 2 van ós digitale Kuulköpke. Dit keer in herinnering aan de Hopsjlokkers wovan veur in de aafgeloupe 2 jaor aafsjied höbbe mótte numme.

De links in de plaetjes wirke neet, mer via dees links kènt geur toch nag efkes genete van Fred en Grietje.
Link nao ’t filmke
Link nao de buut van ’t Sjooljungske

Klik hiej óm ’t sjtök te laeze

Kuulköpke 2022 - Vastelaoveskwis

 

08 fibberwarie 2022

Dit jaor kómme veur neet hoes aan hoes mit ’t Kuulköpke. In plaats daovan zitte veur in de aanloup nao de vastelaovindj inkele digitale sjtökker oppe sait. Vandaag de eerste: De Vastelaoveskwis.

Klik hiej óm ’t sjtök te laeze

Zjwamer Vastelaoveskwis 2022

 

28 jannewarie 2022

Helaas moge veur dit jaor weer neet de vastelaovindj viere wiej veur det gaer zoje wille, mer veur moge noe waal de 2de edisie van de Vastelaoveskwis organizere. Deze zal zin op zaoterdig 19 fibberwarie vanaaf 19.00 oer. Wilt geur dao aan mit doon, den kènt geur uch insjrieve door ein berich te sjture nao 0621867714. Veur numme den zo sjnel meugelik kóntak mit uch op. De koste veur de kwis bedrage 15 euro per team van max. 5 persone. Net wie veurig jaor höbbe veur ouch weer eine hele houp prieze van de Zjwamer middesjtandj.

Haaj Social Media in de gate veur meer informasie.

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Vader Aar 2020

 

10 fibberwarie 2020

Op zaoterdig 8 fibberwarie is tiedes ein drök bezóch Aartjesbal in Asselt Vader Aar 2020 oetgerope. Vader Aar Jurre Janssen moog dit jaor de kuus zjwejje euver Asselt! Jurre haet ’t neet van eine vraemde. Ziene pap Frank woor in 1996 Vader Aar en in 2003 Prins van De Hopsjlokkers. Frank zal Jurre den ouch same mit kammeraod Flint óngersjteune in deze vastelaovestied. Veur winse Vader Aar Jurre van herte perfisiat!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Prins Gino en Prinses Jady

 

03 fibberwarie 2020

Op zaoterdig 1 fibberwarie is ’t nuje Prinsepaar van De Erpelkes oetgerope. Prins Gino en Prinses Jady gaon dit jaor De Erpelkes veur en moge d’r mit de vastelaovindj 4 daag veur zorge det ós Zjwamer jeug lekker in bewaeging kump! Det zal häör óngetwiefeld gaon lökke! Veur winse Prins Gino en Prinses Jady van herte perfisiat!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Prins Jordi I

 

26 jannewarie 2020

Ózze nuje Prins: Prins Jordi I!! Jordi haet 100 daag mótte wachte mer moog ós noe eindelik veurgaon es 68ste Prins! Deze S62 trainer moog eindelik in bewaeging kómme en zal zeker gans Zjwame in bewaeging kriege! Det duit hae same mit zien adjudante Roy en Rob! Perfisiat aan Prins Jordi I, zien adjudante en alle aanhang! Laot gaon dae wage!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Prins Harrie I

 

26 jannewarie 2020

Op zaoterdigaovindj 25 jannewarie is de nuje hoogheid van de Fobmötse oetgerope! In ein gezellig Kesjotje woor de sjpanning te sjnieje. Naodet twee Aad-Prinse van de Fobmötse dachte det ze nag ’ns aan de mach kóste kómme, kwoom den eindelik de echte hoogheid d’r oet! Prins Harrie I (Harrie Kessels) zal dit jaor de Fobmötse de vastelaovindj doortrèkke! Veur winse Prins Harrie I en zien adjes van herte perfisiat!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Bacchus Siem I

 

20 jannewarie 2020

Op vriedig 17 jannewarie is in ’t Bacchuspelies de nuje Bacchus oetgerope. 3 keuninge en eine echte kemeel kwome van achter oet de zaal nao veur. Es nuje Bacchus waerde nemes minder den Bacchus Siem I (Siem Konings) achter ’t maske oet teveursjien getoverd! Siem waert biejgesjtange door zien adjes Daan Konings, Tim Geraedts en Kenji van Keeken. Es ’t deze Bacchus ’ne keer teväöl waert door de drank, zal d’r nemes zin dae det merk. Ziene tweelingbroor en adje Daan kèn ’t den mekkelik efkes euvernumme. Veur winse Bacchus Siem I van herte perfisiat!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Prins Luc I

 

13 jannewarie 2020

Op zaoterdig 11 jannewarie is Prins Luc I (Luc Pechtold) oetgerope toet de nuje Kwekkerteprins! Luc woont oppe Baove Boekoel en hoof dus mer eine keer good te sjpringe óm in de Kwekkertepool terech te kómme. Det guldj ouch veur zien adjudante, want det zin zien bure Roy en Ron. Vanoet de Hopsjlokkers winse veur Prins Luc I, zien adjes en de femilie van herte perfisiat!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Boerebroedspaar 2020

 

27 november 2019

Op zónjig 24 november is in De Mert ’t nuje Boerebroedspaar van 2020 oetgerope! Gans in moderne sjtiel mit witte sneakers ónger de kleijer kwome ein veur ein de dames en here van 't gezelsjap teveursjien! Mit inkele tips waerde langzamerhandj dudelik waem 't nuuj Boerebroedspaar is. Nemes minder den Boerebroed Senna (Koolen-Mestrom) en Boerebroedegom Rob (Koolen) kwome in rólsjteul de zaal binne gerees! Euverdudelik ein paar det altied in bewaeging is en det lete ze de zaal metein merke. Vanoet de Hopsjlokkers van herte perfisiat! Maak d’r ein geweldig sezoen van!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Oetsjlaag Liedjesaovindj 2020

 

18 november 2019

Op zaoterdig 16 november höbbe veur weer eine gezellige liedjesaovindj gehad. 7 deilnummers sjtónge dae aovindj oppe buun. De Zjwamer Liedjesaovindj is gewónne door de Fob Bagge® Bend mit häör nummer "Neet zónger vastelaovindj"! De Vois Kids is gewónne door De Zjwamer Föbkes mit häör toet in de puntjes verzorgde optraeje! De Vois van Zjwame is gewónne door No Cleem! De tweede plaats oppe liedjesaovindj is gehaold door De Zjwamer Aad-Prinse. Note Allergie ging d’r mit de derde plaats van door. Veur bedanke ederein dae haet biejgedrage aan deze sjone aovindj!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Mulder Gerard I

 

12 november 2019

Op maondjig de ellefde van de ellefde is róndj de klok van 11 euver 8 de nuje Mulder oetgerope. Nao ’t aaftraeje van inmiddels Ex-Mulder Sjoerd I, kwoom de maelzak oet ’t Muldershoes nao boete. In dae maelzak zoot nemes minder den de nuje Mulder: Mulder Gerard (Olde) I! Gerard is gein ónbekènd gezich binne de Zjwamer vastelaovindj. Haer lup al get jaore mit biej De Boerebroelof. Same mit ziene knech Frank zal hae de kómmende tied toet aan asgoonsdig de meule drejjend mótte haje! Van herte perfisiat! Nao 11 geweldige sjeut mit ’t knón en ’t äöpene van ’t Muldershoes (Keffee De Geitesjtal) kós ’t fees losbarste! De Zjwamer vastelaovindj is weer in bewaeging gezatte!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Äöpening sezoen 2019/2020

 

01 november 2019

Ónger ’t vastelaovesmótto 2019/2020: ”Altied in Bewaeging” van Wim Evers waert oppe Mert in Zjwame, maondjig 11 november aansjtaonde óm 20.11 oer, ’t nuje vastelaovessezoen geäöpend. Mit aan kop ónger angere Z.D.H. Prins Peter III, V.V. de Hopsjlokkers, de Mulders en muzikaal omlies door joekskapel ”Aan dae Reem”, vinjt d’r vanaaf 20.11 oer ein kompleet programma plaats met ónger angere: de äöpening van ’t Muldershoes, ’t bekènd make van de nuje Mulder 2019, ’t in bewaeging zitte van de Zjwamer Meule, gevólg door 11 knónsjeut. Ederein dae de Zjwamer Vastelaovindj ein werm hert toedreug, is hiejbiej van herte oetgeneudj.

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Zjwamer Liedjesaovindj 2020

 

29 september 2019

De eerste insjrievinge van deilnummers zin al binne en veur zin ouch alweer good op waeg mit alle veurbereidinge veur de Zjwamer Liedjesaovindj 2020. Gaer toet 16 november in Zaal "De Mert"!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Agenda


Vastelaovindj 2023

19 fibberwarie 2023

 

Vastelaovindj 2023

20 fibberwarie 2023

 

Vastelaovindj 2023

21 fibberwarie 2023

 

 

Prinsepoele


Óm mit te poele kènt geur tiedes aktiviteite terech biej Luc Timmermans of Bas v.d. Linden. Gaef de naam op van uch zelf en de naam en gewich van degene wo geur van dink det d'r prins waert. Ein van dees here is ouch meistal waal d'r biej es d'r get te doon is, dus genóg gelaegenheid óm te poele! Poele kós eine euro en de winnaar krieg eine sjone pries. De res van 't geldj geit nao ein good doel. ’t Goje doel van dit jaor is: aktiviteite veur de seniore op Amaliahof en Baptist.

D'r is in totaal 232 gesjtump!!

Jeroen Thijssen
11.21%

Sjico Geraedts
6.9%

Jordi Aelmans
6.47%

Jurre Janssen
5.17%

Siem v.d. Linden
5.17%

Roy Beurskens
4.74%

Robert van Keeken
4.31%

Gijs Geraedts
2.59%

Ivo Beurskens
2.16%

Mario Vogelaar
2.16%

Dick Evers
2.16%

Pierre van Avesaath
1.72%

Lou Lemmens
1.72%

Ruurd Cox
1.29%

Luuk Aerts
1.29%

Stef Speijcken
1.29%

Noud Cluitmans
1.29%

Bart Schouren
1.29%

Frank Wille
1.29%

Siem Konings
1.29%

Jan v.d. Groenendal
1.29%

Achmed El Kandai
0.86%

Sjoerd Cordang
0.86%

Ron Dingelstad
0.86%

Jos Tobben
0.86%

Bram op den Camp
0.86%

Misha Thissen
0.86%

Maik Peters
0.86%

Noud van Soest
0.86%

Serge Giesbertz
0.86%

Pim Loosberg
0.86%

Ken Poels
0.86%

Jose Tegels
0.86%

Sjuk Geraedts
0.86%

Tummers van de Mulders
0.43%

Charles Noten
0.43%

Bas van der Linden
0.43%

Leon Lankes
0.43%

Paul Janssen
0.43%

Jack Munnichs
0.43%

Sten Vries
0.43%

Pastoor van Steavesweert
0.43%

Ton Beckers
0.43%

Pieter Teeuwen
0.43%

Mark Hermans
0.43%

Marco Altgassen
0.43%

Maos
0.43%

John Wijnands
0.43%

Senna Mestrom
0.43%

Rolf Spijecken
0.43%

Tim Hawinkels
0.43%

Rob Koolen
0.43%

Nicole Geerlings
0.43%

Nagel
0.43%

Dick Beurskens
0.43%

Sven Verhezen
0.43%

Koen getrouwd met de dochter van dokter Mulde
0.43%

Thijs Timmermans
0.43%

Fre Ottenheim
0.43%

Daan Konings
0.43%

Ben Rullenraed
0.43%

Peter van Soest
0.43%

Lizzy Thijssen
0.43%

Marijn Thijssen
0.43%

Patrick van Cann
0.43%

Dennis Richter
0.43%

Mark Hermans
0.43%

Pallet Jacky
0.43%

Frank Jansen
0.43%

Jannie Engelen
0.43%

Stan Konings
0.43%

Juul Konings
0.43%

Niek Sillen
0.43%

SBB
0.43%

Roy Selder
0.43%

Roy Westheim
0.43%

Tom Willemsen
0.43%

Bill Vaessen
0.43%

Jan Janssen
0.43%

Roel Ruyten
0.43%

Dani Hoogmans
0.43%

Ties Thoonenen
0.43%

Sten Geraedts
0.43%

Loek Heldens
0.43%

Embert Raaijmakers
0.43%