Menu

Det is gelök


Ónger dit mótto heite veur uch van herte welkóm op ós sait! Op dees sait vinjt geur alle informasie euver waat d'r te doon is en 't lèste nuutjs, mer ouch euver anger zake. Zo haet ózze Prins ouch ein plaetske oppe sait ouch vinjt geur hiej oetgebreide informasie euver ós vereniging. Kiek ouch 'ns biej de aktiviteite veur meer informasie euver De Sjo, de Liedjesaovindj, de optoch of euver 't Kuulköpke. Boete dees sjoon dinger vèlt d'r hiej ouch nag get te zeen en te loestere. ├ôs hoesfotograve make euveral wo veur kómme sjitterende foto's. Dao-naeve höbbe veur inmiddels ein aardige verzameling van liedjes van versjillende Zjwamer artieste.

Zo zeet geur mer: ouch op 't wereldwieje web is d'r genóg te belaeve waat de Zjwamer vastelaovindj aangeit!

Lèste nuutjs


Vader Aar 2019

 

19 fibberwarie 2019

Op zaoterdig 16 fibberwarie is tiedes ein oergezellig Aartjesbal nemes minder den Vader Aar Thuur oetgerope toet Vader Aar 2019! Thuur Tegels is geine vraemde in de Zjwamer en in de Asseltse vastelaovindj. In Zjwame is hae in 2015 Mulder gewaes en biej de Aartjes veulde d’r zich al beheurlik toes.’t Liek eine tegel te zin dae euveral pas, want dit jaor moog d’r die sjoon folkloristische vereiniging veur gaon! Perfisiat!

Prinsepaar Erpelkes 2019

 

12 fibberwarie 2019

Op zaoterdig 9 fibberwarie is in ein gezellig drök Erpelkespelies ’t nuje Prinsepaar van 2019 oetgerope. Nemes minder den Prins Sten en Prinses Sam gaon de Erpelkes dit jaor laote sjpringe, zinge en feeste! Zelf höbbe ze al get jäörkes ervaring biej de Erpelkes, dus det geit ze zeer zeker lökke. Veur winse uch van herte perfisiat en dit jaor gaon veur veur ’t eers mit uch ónger zeil!

Prins Peter III

 

03 fibberwarie 2019

Hiej is ózze nuje hoogheid: Prins Peter III, ofwaal Peter van Soest! Det is gelök!! Prins Peter is 11 jaor lid van ós vereiniging en is penningmeister. In zien dageliks laeve werkt d'r es accountant oppe Ruiver. In ziene vrieje tied sjteit d'r gaer oppe tennisbaan, traint d'r de jeug van DES en is d'r vriejwilliger biej zjwumbad De Bos. Same mit zien adjudante Marcel en Luc geit d'r ós veur deze vastelaovindj! Perfisiat!

Agenda


Veur kómme uch gaer taenge biej ein van de vólgende aktiviteite. Kiek hiej veur de kómplete agenda.

V.V. de Hopsjlokkers


11de van de 11de
11 november 2019
Oppe Mert
20.00 oer

 

Prinsepoele


Dit is de top 5 van 't prinsepoele. De kómplete tössesjtandj is hiej te bekieke.

D'r is in totaal 168 gesjtump!!

Robert van Keeken
11.31%

Mario Vogelaar
7.74%

Maik Peters (Sjakkie)
7.74%

Luuk Aerts
4.17%

Lou Lemmens
3.57%

Aanpassinge


De oetsjlaag van de Zjwamer Liedjesaovindj 2019 sjteit oppe website. Verder ouch ein nuutjsberich euver Prins Chris I van de Kwekkerte en de tössesjtandj van 't prinsepoele is ouch aangepas. Natuurlik kómme nao eder aktiviteit ouch nuuj foto's oppe website.