Menu

Altied in bewaeging


Ónger dit mótto heite veur uch van herte welkóm op ós sait! Op dees sait vinjt geur alle informasie euver waat d'r te doon is en 't lèste nuutjs, mer ouch euver anger zake. Zo haet ózze Prins ouch ein plaetske oppe sait ouch vinjt geur hiej oetgebreide informasie euver ós vereniging. Kiek ouch 'ns biej de aktiviteite veur meer informasie euver De Sjo, de Liedjesaovindj, de optoch of euver 't Kuulköpke. Boete dees sjoon dinger vèlt d'r hiej ouch nag get te zeen en te loestere. ├ôs hoesfotograve make euveral wo veur kómme sjitterende foto's. Dao-naeve höbbe veur inmiddels ein aardige verzameling van liedjes van versjillende Zjwamer artieste.

Zo zeet geur mer: ouch op 't wereldwieje web is d'r genóg te belaeve waat de Zjwamer vastelaovindj aangeit!

Lèste nuutjs


Zjwamer Liedjesaovindj 2020

 

29 september 2019

De eerste insjrievinge van deilnummers zin al binne en veur zin ouch alweer good op waeg mit alle veurbereidinge veur de Zjwamer Liedjesaovindj 2020. Gaer toet 16 november in Zaal "De Mert"!

Insjrieve Liedjesaovindj 2020

 

19 augustus 2019

Veur sjtaon weer in de sjtartblokke mit ’t organizere van de 37ste Zjwamer Liedjesaovindj op zaoterdig 16 november 2019 en de neet meer weg te dinke Vois van Zjwame en de Vois Kids. 3 Kattegerieje wo-binne eine gooj gedaon kèn waere nao ’ne euverwinningstitel. Deilname aan de Liedjes- en Voisaovindj is meugelik veur ederein: soliste, duo’s, trio’s, groepe, vereniginge, sjole enz. enz.. Veur de Liedjesaovindj zin d’r twee veurwaardes: ’t liedje mót ein karnevalesk karakter höbbe en in ’t Zjwaams dialek waere gezónge. Veur de deilnummers die sjtrieje óm de titel ”De Vois van Zjwame” guldj de veurwaarde: ein zelf gesjreve teks in ’t Zjwaams dialek, gezónge op ein besjtaonde melodie. Deilname aan de Vois Kids is meugelik toet 13 jaor. Veur meer informasie en ’t reglement, kèn kóntak waere opgenaome mit Peter Trepels: peter.tr@ziggo.nl Deilname is gratis en insjrieve is meugelik toet zónjig 3 november 2019 op baove genump mailadres.

Vader Aar 2019

 

19 fibberwarie 2019

Op zaoterdig 16 fibberwarie is tiedes ein oergezellig Aartjesbal nemes minder den Vader Aar Thuur oetgerope toet Vader Aar 2019! Thuur Tegels is geine vraemde in de Zjwamer en in de Asseltse vastelaovindj. In Zjwame is hae in 2015 Mulder gewaes en biej de Aartjes veulde d’r zich al beheurlik toes.’t Liek eine tegel te zin dae euveral pas, want dit jaor moog d’r die sjoon folkloristische vereiniging veur gaon! Perfisiat!

Agenda


Veur kómme uch gaer taenge biej ein van de vólgende aktiviteite. Kiek hiej veur de kómplete agenda.

De Mulders Zjwame


Mulder Oetrope
11 november 2019
Keffee "De Geitesjtal"
20.00 oer

 

V.V. de Hopsjlokkers


11de van de 11de
11 november 2019
Oppe Mert
20.00 oer

 

V.V. de Hopsjlokkers


Liedjesaovindj
16 november 2019
Zaal De Mert
20.11 oer

 

Prinsepoele


Dit is de top 5 van 't prinsepoele. De kómplete tössesjtandj is hiej te bekieke.

D'r is in totaal 168 gesjtump!!

Robert van Keeken
11.31%

Mario Vogelaar
7.74%

Maik Peters (Sjakkie)
7.74%

Luuk Aerts
4.17%

Lou Lemmens
3.57%

Aanpassinge


De oetsjlaag van de Zjwamer Liedjesaovindj 2019 sjteit oppe website. Verder ouch ein nuutjsberich euver Prins Chris I van de Kwekkerte en de tössesjtandj van 't prinsepoele is ouch aangepas. Natuurlik kómme nao eder aktiviteit ouch nuuj foto's oppe website.