Menu

Det is gelök


Ónger dit mótto heite veur uch van herte welkóm op ós sait! Op dees sait vinjt geur alle informasie euver waat d'r te doon is en 't lèste nuutjs, mer ouch euver anger zake. Zo haet ózze Prins ouch ein plaetske oppe sait ouch vinjt geur hiej oetgebreide informasie euver ós vereniging. Kiek ouch 'ns biej de aktiviteite veur meer informasie euver De Sjo, de Liedjesaovindj, de optoch of euver 't Kuulköpke. Boete dees sjoon dinger vèlt d'r hiej ouch nag get te zeen en te loestere. Ós hoesfotograve make euveral wo veur kómme sjitterende foto's. Dao-naeve höbbe veur inmiddels ein aardige verzameling van liedjes van versjillende Zjwamer artieste.

Zo zeet geur mer: ouch op 't wereldwieje web is d'r genóg te belaeve waat de Zjwamer vastelaovindj aangeit!

Lèste nuutjs


Oetsjlaag Liedjesaovindj 2019

 

14 jannewarie 2019

Op zaoterdig 12 jannewarie höbbe veur weer eine gezellige liedjesaovindj gehad mit mer leefs 12 deilnummers. De Zjwamer Liedjesaovindj is gewónne door Steffie Mooren & Waal Waor mit häör nummer "Neet Waor"! De Vois Kids is gewónne door De Vastelaoves Maedjes, veer kinjer die aafgeloupe zaoterdig de zaal veur zich gewónne höbbe! De Vois van Zjwame is gewónne door M.A.M. en det beteikent det de wisselbaeker weer truuk is biej de winners van de allereerste Vois edisie oojt! De tweede plaats oppe liedjesaovindj is gehaold door Note Allergie (tradisie?). De Fobmötse ginge d’r mit de derde plaats van door. Veur bedanke ederein dae haet biejgedrage aan deze sjone aovindj!

Prins Chris I

 

14 jannewarie 2019

Op zaoterdig 12 jannewarie is in eine drukke en gezellige Kwekkertepool Prins Chris I (Chris van Deur) oetgerope toet de veurgenger van De Kwekkerte oppe Boekoel! Prins Chris wèt es aad jeugprins en es aad adjudant van ziene broor Sjoerd presies wie ’t sjpel van de vastelaovindj gesjpeeld waert. Noe zin de rólle ómgedrejd en waert Prins Chris óngersjteund door adjudant Sjoerd en adjudant Dominique (Clumpkens)! Veur winse Prins Chris I, zien adjudante en de aanhang van herte perfisiat en veural väöl plezeer!

Mulder Sjoerd I

 

12 november 2018

Op zónjig de ellefde van de ellefde is róndj de klok van 11 euver 4 de nuje Mulder oetgerope. Nao ’t aaftraeje van inmiddels Ex-Mulder Marc I, kwoom de maelzak oet ’t Muldershoes nao boete. In dae maelzak zoot nemes minder den de nuje Mulder: Mulder Sjoerd (Cordang) I! Sjoerd is ein van ós leje en zal de kómmende tied toet aan asgoonsdig de meule drejjend mótte haje! Van herte perfisiat! Nao 11 geweldige sjeut mit ’t knón en ’t äöpene van ’t nuje Muldershoes (Keffee De Geitesjtal) kós ’t fees losbarste! Det is gelök det veur zo ’t nuje sezoen höbbe kènne aaftrappe!

Agenda


Veur kómme uch gaer taenge biej ein van de vólgende aktiviteite. Kiek hiej veur de kómplete agenda.

C.V. de Kwekkerte


Jeug Prinsebal
19 jannewarie 2019
Gemeinsjapshoes De Kamp
Óngeveer 19.00 oer

 

Boerebroelof Zjwaame


Oetrope Boerebroedspaar
20 jannewarie 2019
Zaal De Mert
15.30 oer

 

Bacchus Zjwame


Bacchus Oetroope
25 jannewarie 2019
Café-Zaal 't Kesjotje
20.30 oer

 

Prinsepoele


Dit is de top 5 van 't prinsepoele. De kómplete tössesjtandj is hiej te bekieke.

D'r is in totaal 66 gesjtump!!

Robert van Keeken
16.67%

Luuk Aerts
7.58%

Mario Vogelaar
4.55%

Kai Custers
4.55%

Dick Evers
4.55%

Aanpassinge


De oetsjlaag van de Zjwamer Liedjesaovindj 2019 sjteit oppe website. Verder ouch ein nuutjsberich euver Prins Chris I van de Kwekkerte en de tössesjtandj van 't prinsepoele is ouch aangepas. Natuurlik kómme nao eder aktiviteit ouch nuuj foto's oppe website.