Menu
Logo

SAME DRAAN


Ónger dit motto gaon veur ’t nuje sezoen in! Haopelik ein sezoen wo-in veur mit al die sjoon Zjwamer vastelaovesvereniginge en al die Zjwamer gekke ein groot fees kónne make sónger hinjer te óngervinje van corona of waat veur ’ne elenj den ouch. Same gaon veur d’r eine sjentjig sjone vastelaovindj van make! Veur gaon same draan!

Digitaal draan gaon kèn natuurlik op dees sait, wo geur alle informasie vinjt euver waat d'r te doon is en 't lèste nuutjs, mer ouch euver anger zake. Zo haet ózze Prins ouch ein plaetske oppe sait. Ouch vinjt geur hiej oetgebreide informasie euver ós vereniging. Kiek 'ns biej de aktiviteite veur meer informasie euver de optoch of euver 't Kuulköpke. Boete dees sjoon dinger vèlt d'r hiej ouch nag get te zeen en te loestere. Ós hoesfotograve make euveral wo veur kómme sjitterende foto's. Dao-naeve höbbe veur inmiddels ein aardige verzameling van liedjes van versjillende Zjwamer artieste.

Zo zeet geur mer: ouch op 't wereldwieje web is d'r genóg te belaeve waat de Zjwamer vastelaovindj aangeit!

Lèste nuutjs


Prins Marc I

 

14 november 2022

Op zónjig 13 november is ós lid Marc Joosten biej V.V. De Donderböl oetgerope toet häöre nuje veurgenger! Hae zal oppe dónderberg in Remunj veur gaon same mit zien adjudante Henk, Wiel, Ron en natuurlik mit Yari. Veur winse Prins Marc I, zien adjudante en zien femielie van herte perfisiat en zólle zeker same draan gaon dit sezoen!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Ellefde vanne Ellefde

 

03 november 2022

De ellefde vanne ellefde sjteit weer veur de deur! Ónger ’t motto “SAME DRAAN” gaon veur op 11 november Zjwame laote heure det veur klaor zin veur ’t nuje vastelaovessezoen. Óm 18.11 oer sjete veur 11 keer mit ós knón oppe mert. Det doon veur natuurlik mit al die anger sjoon vastelaovesvereiniginge oet Zjwame en ederein dae de Zjwamer vastelaovindj hoog in ’t vaandel haet sjtaon. Joekskepel “Aan Dae Reem” zal veur de sjtumming zorge. Gaer neudige veur uch oet óm dit mit ós mit te viere! Laote veur weer lekker same draan gaon in ’t nuje sezoen!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Peter Trepels Erelid

 

09 julie 2022

Tiedes de jaorvergadering op 8 julie is Peter ’Peer’ Trepels benump toet erelid van De Hopsjlokkers. Peter haet vanaaf 1994 de besjtuursfunksie van sikkertaris mit vólle euvergave vervöld. Nao 28 jaor haet d’r besjlaote det ’t good gewaes is en haet d’r ’t sjtekske euvergedrage. Naeve zien funksie es sikkertaris is Peter ein van de kertrèkkers van de Zjwamer Liedjesaovindj. Ouch is d’r dök tösse de sjlingers en blónne te vinje es lid van de versierkemissie, wobiej neet altied allein de zaal versierd waert. Raeje genóg óm ’m daoveur in ’t zunke te zitte. Veur bedanke Peter veur al ziene inzit en veur haope nag lang van zien kwaliteite en ziene humor te moge genete!

Bekiek hiej de grotere verzie van de foto

Agenda


Veur kómme uch gaer taenge biej ein van de vólgende aktiviteite. Kiek hiej veur de kómplete agenda.

C.V. de Kwekkerte


Prinsebal
07 jannewarie 2023
Harmoniezaal Soranus
20.30 oer

 

Bacchus Zjwame


Bacchus Oetrope
13 jannewarie 2023
Partycentrum De Mert
20.30 oer

 

V.V. de Hopsjlokkers


Prinsematinee
15 jannewarie 2023
Partycentrum De Mert
15.00 oer

 

Prinsepoele


Dit is de top 5 van 't prinsepoele. De kómplete tössesjtandj is hiej te bekieke.

D'r is in totaal 54 gesjtump!!

Dick Evers
27.78%

Jep Flinsenberg
14.81%

Gijs Geraedts
7.41%

Rob Geraedts
7.41%

Jan Geraedts
5.56%

Sjponsors