Menu

Det kèn op 'n tegelke


Ónger dit mótto heite veur uch van herte welkóm op ós sait! Op dees sait vinjt geur alle informasie euver waat d'r te doon is en 't lèste nuutjs, mer ouch euver anger zake. Zo haet ózze Prins ouch ein plaetske oppe sait ouch vinjt geur hiej oetgebreide informasie euver ós vereniging. Kiek ouch 'ns biej de aktiviteite veur meer informasie euver De Sjo, de Liedjesaovindj, de optoch of euver 't Kuulköpke. Boete dees sjoon dinger vèlt d'r hiej ouch nag get te zeen en te loestere. Ós hoesfotograve make euveral wo veur kómme sjitterende foto's. Dao-naeve höbbe veur inmiddels ein aardige verzameling van liedjes van versjillende Zjwamer artieste.

Zo zeet geur mer: ouch op 't wereldwieje web is d'r genóg te belaeve waat de Zjwamer vastelaovindj aangeit!

Lèste nuutjs


Vader Aar 2018

 

30 jannewarie 2018

Op zaoterdig 27 jannewarie woor ’t weer tied veur ’t Aarjesbal. De sjtumming en de temperatuur wore prima! Oet ’t keldersgaat kwoom de nuje Vader Aar teveursjien en det is dit jaor nemes minder den Eric Balster! Eric is veurzitter van Hermenie St. Caecilia. Verder haet hae, es pap van Erpelkes Aad-Prins Bastiaan, al kènne aafkieke wie d’r tiedes die daag geregeerd mót waere. Veur winse Vader Aar Eric van herte perfisiat!

Erpelkespaar 2018

 

22 jannewarie 2018

Zaoterdig 20 jannewarie woor De Mert gevöld mit Erpelkes die sjtónge te sjpringe óm ein nuuj prinsepaar. Eers woor ’t tied óm de nuje Vorstin bekènd te make die same mit Vorstin Fenna de boel aan-ein zal kalle mit de vastelaovindj. Nemes minder es Aad-Prinses Jule waerde es nuje Vorstin oppe buun geprizzenteerd! Perfisiat! Naodet de sjterre oetveurig wore besjtudeerd en ouch de horoscoop woor doorgenaome, waas dudelik det d’r ein nuuj prinsepaar gevónje woor. Oet de Erpelezek kwome Prins Pim en Prinses Lynn teveursjien en toen kós ’t fees pas echt lós barste! De Hopsjlokkers winse dit paar van herte perfisiat en eine geweldige vastelaovindj toe

Prins Flor II

 

14 jannewarie 2018

Hiej is den ózze enige echte nuje hoogheid: Prins Flor II! Veur kènne ’m ónger angere van ’t initiatief "Road to Kumi", es nuuj besjtuurslid van KVW, mer veural es echte Zjwamer vastelaovesgek! Doe moogs de Hopsjlokkers dit jaor veurgaon en mit dien vastelaoveshert de vastelaovindj in Zjwame oetdrage! Perfisiat, ouch aan dien adjudantje Kai en Bair Custers! Det kèn op ’n tegelke!

Agenda


Veur kómme uch gaer taenge biej ein van de vólgende aktiviteite. Kiek hiej veur de kómplete agenda.

Prinsepoele


Dit is de top 5 van 't prinsepoele. De kómplete tössesjtandj is hiej te bekieke.

D'r is in totaal 251 gesjtump!!

Flor van den Groenendal
21.12%

Kai Custers
8.76%

Wouter Reijnders
7.57%

Maik Peters
7.17%

Sjoerd Cordang
4.38%

Aanpassinge


De prinsepoellies is weer biejgewirk! Verder zin d'r get hooghede oetgerope die veur ouch oppe site höbbe gezatte.